Kolken en draingoten

Het regenwater in onze woonomgeving wordt afgevoerd door straatkolken en draingoten. Deze kolken en goten zorgen er niet alleen voor dat het water niet blijft staan op straat of in uw tuin, maar ook dat het water in ons riool verdwijnt. 

Ontstoppen

Doordat kolken en draingoten zich buiten bevinden bestaat er een groot risico dat deze verstopt raken. Het hemelwater neemt nu eenmaal vuil met zich mee en dit kan zich gaan ophopen waardoor een verstopping ontstaat. Dit heeft vervelende gevolgen. Er kan water in uw kruipruimte of kelder lopen, er blijft water staan in uw tuin of er blijft water in de straat staan wat niet meer afgevoerd kan worden. In het laatste geval kan dit zelfs tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Wanneer er een verstopping in een kolk of draingoot zit, zal deze ontstopt moeten worden om verdere waterschade te voorkomen.

Leegzuigen en reinigen

Het tijdig leegzuigen, reinigen en onderhouden van kolken en draingoten is van essentieel belang om problemen te voorkomen. Springer Ontstoppings Service beschikt over geavanceerde apparatuur en deskundige medewerkers om deze werkzaamheden snel en vakkundig uit te voeren.

Onderhoud door Springer Ontstoppings Service

De directe omgeving speelt een rol bij de mate van vervuiling. Staan er bijvoorbeeld veel bomen, is er veel zwerfafval aanwezig, zijn er trottoirbanden? Springer Ontstoppings Service heeft jarenlange ervaring en kan een onderhoudsplan opstellen voor het leegzuigen, reinigen en onderhouden van kolken en draingoten. Tijdens het reinigen kunnen wij de technische staat vaststellen en eventuele gebreken verhelpen. Wilt u meer weten over onze services? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via 015-215-5008 of e-mailen via info@rioolservice-sos.nl. Voor storingen of wateroverlast zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Wij zijn u graag van dienst. 

Extra Info

Follow us on Facebook

Call Now Button