vloeistoffen-opzuigen-springer-rioolservice

Vloeibare stoffen opzuigen

Kruipruimtes

Een kruipruimte of kruipkelder is een ruimte onder de vloer van de begane grond. De toegang tot de kruipruimte bevindt zich vaak achter de voordeur d.m.v. een luik onder de deurmat. Het is meestal niet mogelijk om te staan in deze ruimte. Het is een lage ruimte die voor een groot gedeelte onder straatniveau ligt. In de kruipruimte bevinden zich de leidingen die uw woning voorzien van belangrijke voorzieningen zoals gas-, water-, elektriciteitsleidingen en de afvoerleidingen naar het riool. Op de bodem van een kruipruimte ligt voornamelijk een laagje zand. Lees meer…

Pompputten

Een pompput is een put met een ingebouwde vuilwaterpomp die het instromende (afval)water wegpompt naar een hoger gelegen riool. Een pompput kan hemelwater, afvalwater en industrieel afvalwater verwerken. Bijvoorbeeld in een kruipruimte of ondergrondse parking wordt gebruik gemaakt van een pompput om wateroverlast te voorkomen. Doordat deze locaties lagergelegen zijn, moet het water omhoog gepompt worden. Lees meer…

Wat is een septicput?

Een septicput staat ook wel bekend als beerput. Deze bevindt zich doorgaans op locaties waar geen reguliere rioolaansluiting is. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het afvalwater van toilet, badkamer of keuken rechtstreeks in de natuur of op straat terecht komt. Een septische put vangt dit afvalwater op en dient als waterzuiveringssysteem. Vaste bestanddelen zakken naar beneden en vormen bezinksel op de bodem. Wanneer uw septicput verstopt raakt, zult u deze moeten laten ontstoppen en wanneer de septicput te vol raakt dient u deze tijdig leeg te laten zuigen. Doet u dit niet, dan komt het afvalwater ongezuiverd in het milieu terecht. Lees meer…

Parkeergarages

Bedrijven en winkelgebieden stellen vaak parkeerplekken beschikbaar voor hun bezoekers in een parkeergarage. De parkeergarage wordt gezien als een verlengstuk van het bedrijf. U wilt dus graag dat deze er netjes en verzorgd uitziet.  Lees meer…

Kolken en draingoten

Het regenwater in onze woonomgeving wordt afgevoerd door straatkolken en draingoten. Deze kolken en goten zorgen er niet alleen voor dat het water niet blijft staan op straat of in uw tuin, maar ook dat het water in ons riool verdwijnt. Lees meer…

Vloeibare stoffen opzuigen

Informatie
DAGTARIEF:
Ma t/m vr
08:00 / 17:00
TOESLAG 50%
WERKDAGEN
17:00 / 22:00
TOESLAGEN 100% WEEKEND,
FEESTDAGEN
WERKDAGEN
22:00 TOT 8:00 UUR
Voorrijkosten Pijnacker- Nootdorp €51,50 €51,50 €51,50
Voorrijkosten regio Zuid Holland €92,50 €92,50 €92,50
Zuigwerkzaamheden ( per/uur )
€195€ 292,50€ 390
2e monteur indien gewenst€ 69,50€ 104,25€ 139
Informatie
DAGTARIEF:
Ma t/m vr
08:00 / 17:00
Voorrijkosten Pijnacker- Nootdorp €51,50
Voorrijkosten regio Zuid Holland €92,50
Zuigwerkzaamheden ( per/uur )
€195
2e monteur indien gewenst€ 69,50
Informatie
TOESLAG 50%
WERKDAGEN
17:00 / 22:00
Voorrijkosten Pijnacker- Nootdorp € 51,50
Voorrijkosten regio Zuid Holland € 92,50
Zuigwerkzaamheden ( per/uur )
€ 292,50
2e monteur indien gewenst€ 104,25
Informatie
TOESLAGEN 100%
WEEKEND,
FEESTDAGEN
WERKDAGEN
22:00 TOT 8:00 UUR
Voorrijkosten Pijnacker- Nootdorp € 51,50
Voorrijkosten regio Zuid Holland € 92,50
Zuigwerkzaamheden ( per/uur )
€ 390
2e monteur indien gewenst€ 139
Afvoer en Stortkosten
Olie/water/slibmengselOp aanvraag
KolkenslibOp aanvraag
Slib uit duikerOp aanvraag
Vuilwater/rioolwaterOp aanvraag

Dit tarief is inclusief:

  • BTW
  • Monteur
  • Hd unit
  • Vacuum unit

Extra Info

Follow us on Facebook

Call Now Button