Riool aanleggen

Tarieven repareren en aanleg: “klik hier”

riool-aanleggen-springer-rioolservice

Riool aanleggen

Wanneer u een huis laat (ver)bouwen, de badkamer gaat verbouwen of uw riool in slechte staat verkeert doordat het is gaan verzakken en er een breuk is ontstaan, kan u de wens hebben om een nieuw rioleringssysteem aan te (laten) leggen.

Soorten riolering

Er zijn 2 soorten rioolsystemen namelijk een gemengd rioolsysteem. Bij dit systeem gaat het afvalwater én hemelwater via een enkele buis in de woning naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het nadeel van dit systeem is dat relatief schoon hemelwater vermengd wordt met afvalwater. Het afvalwater wordt verdund, maar het hemelwater raakt juist vervuild. Er is daardoor meer water om te zuiveren.

Met een gescheiden rioolsysteem wordt het hemelwater en afvoerwater van elkaar gescheiden. Onder de grond lopen twee buizen: één voor het hemelwater en één voor het afvalwater. Het afvalwater komt via het riool bij een zuiveringsinstallatie terecht voor verwerking. Het hemelwater zakt in de bodem of wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld sloten of rivieren.

Mag u zelf een riool aanleggen?

Bij het nieuw aanleggen van een rioolsysteem wordt de afvoer van uw keuken, badkamer en toilet aangesloten op het gemeenschappelijk rioolstelsel. Dit is erg specialistisch werk. Bij het aanleggen van een riool dient u over de juiste kennis te beschikken om goede metingen te verrichten en de buizen naadloos op elkaar aan te kunnen sluiten om zo problemen met lekkages of verstoppingen te voorkomen. De aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool mag u niet zelf aanleggen.

Heeft u een rioolspecialist nodig?

U kunt bij Springer Ontstoppings Service terecht voor alle vragen rondom uw riolering: het aanleggen, ontstoppen, repareren, een inspectie of het in kaart brengen van uw riolering. Wij beschikken over moderne apparatuur en de nieuwste technieken. Onze deskundige medewerkers staan u graag te woord. U kunt ons bellen via 015-215-5008 of een e-mail sturen via info@rioolservice-sos.nl.

Extra Info

Follow us on Facebook

Call Now Button